logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Tentativt program for hsten 2015

Da har arrangementskomiteén satt sammen et tentativt program for hø{sten.

Les programmet her og spre det glade budskap.

Høsten byr på mange interessante forelesere og foredrag. Vell møtt.

Men før høsten trår til, ønskes en riktig god sommer fra oss i SMS.