logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Beredskapsleder i Statoil, Gunnar Sundnes, holdt et strålende frokostforedrag fredag 09. mars på Sjaluppen. Tema var Beredskap sett opp mot terroranslag og ulykker. Som beredskapsleder har man i grove trekk ansvar for ledelse av Statoil sitt beredskapsteam som settes inn ved større ulykker eller hendelser. Foredraget tok for seg de store ressurser og kapabiliteter Statoil har tilgang på dersom det skulle inntreffe en hendelse ved en av deres installasjoner. I innland, så vel som i utland.

Presentasjonen av Statoil Marins oppgaver mht overvåkning av sjøområdet på norsk kontinentalsokkel, imponerte forsamlingen av marineoffiserer. Dersom et fartøy er på kollisjonskurs med en plattform vil Statoil Marin sine tiltak starte 60 minutter før kollisjonen potensielt kan inntreffe. Alt fra oppkall til nedstenging av produksjon og boring skjer på nøyaktige tidspunkter i forhold til hvor lang tid det er til kollisjonen kan oppstå. Antall helikopter Statoil har tilgang til for å assistere med: avskjæring av et innkommende fartøy, søk og redning og til overvåkning av oljeutslipp, var informasjon som interesserte flere i salen.

Statoil opererer over hele verden og har med dette personell plassert i land hvor sikkerheten ikke nødvendig vis er like god som i Norge. Sundnes forklarte godt hvordan Statoil tenker sikkerhet under deres operasjoner i utlandet og hvor viktig dette er for deres virksomhet. Totalt sett fremstår Statoil som en organisasjon som jobber mye med sikkerhet, og en organisasjon som arbeider mye med å være forberedt. Et større samarbeid med Sjøforsvaret ble tatt opp under diskusjonen etterpå og det ble belyst flere muligheter til dette.

Sjømilitære Samfund takker Gunnar Sundnes og Statoil for et glimrende foredrag og innsikt i en stor, innovativ og spennende organisasjon.