logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Marinen planlegger markering av 200 år siden den nasjonale etableringen av forsvarsgrenen 12. april 2014. Sjømilitære Samfund ønsker at begivenheten også markeres med messeaften.

Marinen inviterer til mottagelse om bord KNM Thor Heyerdahl ved festningskaien kl 1700 og Sjømilitære Samfund inviterer til etterfølgende messeaften i Kommandantboligen kl 1900.

Denne invitasjonen er opptakten til å finne formen for messeaften som en årlig foreteelse på denne tiden av året.