logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Kv

Fredag 16. september holdt Sjef Kystvakten (SJKV), Flaggkommandør Arild Inge Skram, et glimrende frokostforedrag ved Sjaluppen på Haakonsvern. I løpet av foredraget var SJKV innom mange av temaene som i dag angår Kystvakten. Etter en kort gjennomgang av oppgavene til Kystvakten og status på den relativt nye strukturen som Kystvakten nå besitter kom flaggkommandør Skram inn på de temaene som mange i salen var spent på. Progresjonen på NH–90 innfasingen, det gode samarbeidet Kystvakten har med vår nabo i øst, konsekvensene av enigheten rundt delelinjen i Barentshavet og ikke minst flyttingen av hele kystvakten til Sortland. Sjef Kystvakten gav inntrykk av at Kystvakten, som Marinen, er en organisasjon i stadig endring og utvikling som tilpasser seg de kravene og utfordringene som dukker opp på en så god måte som mulig. Flere av de store og krevende øvelsene (Skagex, Guardex m.fl) Kystvakten deltar på ble nevnt samtidig som at SJKV presiserte at Kystvakten faktisk er ganske lite på øvelse sett opp mot tiden de faktisk er på oppdrag. Som deres motto tilsier, så er de alltid til stede. Som en kuriositet så kan det nevnes at dette trolig er det frokostforedraget som har hatt det laveste gjennomsnittet både på alder og grad blant de fremmøtte. Dette i kan vi i stor grad takke Langkurs Maritime Operasjoner for. Neste frokostforedrag ved Sjaluppen på Haakonsvern avholdes fredag 21. oktober og da er det Kontreadmiral Louise Dedichen som skal foredra om Forsvarets Høgskole. Vel møtt!