logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Img 9020

Sjømilitære Samfund tilbyr et dagsaktuelt program og i den anledning var Kina sin Ambassadør til Norge, Gouquiang Tang, invitert til Kommandantboligen 6. september for å foredra om ”Utviklingen i verden sett med kinesiske øye – oppbyggingen av Marinen”.

Ambassadøren holdt et godt strukturert foredrag (som, for en utenforstående,) hvor han fremsto som ærlig og direkte. Det ble blant annet fokusert på Kina sin lange historie og stolte tradisjoner. Hvordan den økonomiske utviklingen de siste tiårene har påvirket Kina positivt, (så vel som negativt,) men også skapt utfordringer. En utfordring som ble belyst, var det enorme gapet, med tanke på økonomisk- og infrastrukturutvikling som foreligger mellom øst og vest i Kina.

Kina har i de siste årene også økt forsvarsbudsjettet sitt. Denne økningen sammenlignet Ambassadøren med andre land som USA, Storbritannia og Russland sin økning av deres forsvarsbudsjett og konkluderte med at Kina sin økning er relativt sett liten i sammenligningen. Det ble fokusert mye på at Kina har et forsvar for å forsvare seg selv og for å bidra humanitært internasjonalt. Bidraget med organisering av og støtte til konvoier i Adenbukten, samt hospitalskipet deres ble trekt frem som eksempler på dette. Etter foredraget tok Ambassadøren seg tid til å svare på flere spørsmål fra salen.

Totalt sett holdt Kina sin Ambassadør til Norge et svært interessant foredrag for de om lag 90 fremmøtte i Kommandantboligen. Følg med på nettsiden ( www.sms1835.no) for kommende arrangementer du bør delta på og ta gjerne kontakt med aktivitetsutvalget dersom du har forslag til tema eller arrangementer du mener bør settes på agendaen.

Joakim Brevigh Nilsen Leder aktivitetsutvalget