Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund


Generalforsamling 2021

Publisert:

Generalforsamlingen for 2021 ble avholdt i Kommandantboligen, Gravdal 24. mars 2021.

Referat og livestream

For referat, klikk her for å laste ned.

Forsamlingen ble livestreamet, opptaket kan sees her.

Hovedstyret for 2021-2022

Hovedstyre Navn Status
President Kom Bjørn Egenberg Ikke på valg          
Visepresident.         Fkom Thomas Wedervang          Gjenvalg
Styremedlem Ivar Knudsen Gjenvalg
Styremedlem KK Vidar Brevik Ny
Styremedlem Flaggmester Kristi Green Ny
Varamedlem KK Thomas Lynum Gjenvalg
Varamedlem Kl Sandra Tjørn Ny
Varamedlem ORLM Elin Blikra Erichsen Ikke på valg
Varamedlem KL Mai Linn Olsen Ny
Varamedlem Kvm Carl Corneliussen Ny

 

Revisor

Navn Status
KK Ståle Eriksen                       Gjenvalg               

 

Redaksjonskomité

Navn Status
FKom Jens-Jørgen Jensen.        Gjenvalg
KK Dag Handal Ikke på valg          
KK Sigvard Sandvik Ikke på valg
OK Torolf B O Eide Gjenvalg

 

Bedømmelseskomite for prisoppgaver

Navn Status
Kom Bjørn Egenberg Ikke på valg          
Kom Nils Kristian Haugen       Ny
Kom Bård Eriksen Gjenvalg

 

Foto: Jens Jørgen Jensen/SMS.
F.v. første rad: Wedervang, Egenberg, Corneliussen.
F.v. andre rad: Knudsen, Mjelva.
F.v. tredje rad: Lilletvedt, Green, Lynum og bakerst Erichsen.