logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Illustrasjon 20 of 31

VIKTIG MELDING TIL MEDLEMMER AV SMS

Aktiviteten i SMS blir dessverre sterkt preget av den pågående pandemien og derav følgende smitteverntiltak. Således besluttet Hovedstyret i møte 16. september 2020 følgende:

Foredragsvirksomhet og sosiale tilstelninger skal i størst mulig grad gjennomføres, men da klart innenfor de regler og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Sjømaktseminaret som normalt arrangeres annethvert år, sist i 2018 vil nå bli arrangert høsten 2022. Presidenten og Hovedstyre håper våre medlemmer har forståelse for disse beslutningene, og ser frem til en mer normal drift «for Sjøforsvarets tarv og utvikling» så snart som mulig.

Det er stor dynamikk i sentrale vedtak om smittevern. Således vil SMS løpende vurdere om vi kan ha arrangementer, hvor mange som kan delta etc.

Vi søker å holde dere informert her på hjemmesiden.

Bjørn Egenberg
Kommandør
President