logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Fredag 28. mars ble ny LTP for Forsvaret fremlagt. Innholdet må kunne sies å være positivt for Sjøforsvaret, og langt bedre enn hva som kunne forventes ut fra forslagene i FS 07 og fra FPU.

Nå skal vi på ingen måte fremstille resultatet som en ”seier” for Sjøforsvaret. Til slutt vil det uansett være totaliteten for hele Forsvaret som er avgjørende, og det er ikke vanskelig å se at eksempelvis Hæren ikke har kommet særlig gunstig ut av dette. Det gir grunn til bekymring.

Imidlertid, det er all grunn til å være fornøyd med at regjeringen nå foreslår å beholde Skjold-klasse MTBer. Dette har vært en hovedsak for SMS og noe både vi i hovedstyret og alle våre medlemmer har arbeidet målbevisst for. Det er all grunn til å takke alle som har bidratt i denne prosessen. Jeg synes det har vært en ryddig og god prosess hvor saklig og nøktern informasjon har stått i fokus. Det har vært stor grad av samstemmighet og man har ikke falt for fristelsen å argumentere for Skjold og Sjøforsvaret på bekostning av andre forsvarsgrener.

Det Sjøforsvar som nå er skissert vil være lite, men svært moderne og tilpasset våre operasjonsområder og oppgaver. Det har vi grunn til å være fornøyd med.

Jeg synes også det er på sin plass å rette en takk til Forsvarsministeren som jeg opplever har vært åpen og lyttende i den prosessen vi nå har vært gjennom. Hun har tatt modige avgjørelser som ikke hele veien er i tråd med de råd hun har fått gjennom de offisielle kanaler. Det står det respekt av og gir en tro på at politikerne virkelig lytter til velfunderte råd, så får vi håpe at videre behandling av LTPen i Stortinget vil støtte og stadfeste Regjeringens forslag.

Åsmund Andersen President