logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund har utlyst årets prisoppgaver med hovedtema KNM Skjold.

Prisoppgaver sendt inn før 5. september vil bli bedømt i fire klasser. Les mer her.