logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund ønsker alle medlemmer og ikke minst gode venner en god jul og et godt nytt år og takker for innsatsen i året som har gått.

Sjømilitære Samfund arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling og har stått overfor store utfordringer i 2007 og det ser ikke ut til at utfordringene blir mindre i 2008.

Vi ser frem til godt samarbeide og ivrig deltagelse i arbeidet for at sjønasjonen Norge også i 2008 sikrer og ivaretar sin viktige rolle på sjøen - som på land.

God jul!