logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund registrerer med glede at Økokrim har frafalt korrupsjonssiktelsen mot de tre marineoffiserene, viseadmiral Reksten, kontreadmiral Karlsvik og flaggkommandør Grønningsæter. Det er svært gledelig å se at admiral Reksten sier han vil være tilbake i jobben som sjef for FOHK i løpet av noen dager og at også fungerende sjef FOHK, viseadmiral Finseth, uttrykker glede over dette utfallet.

Som Sjømilitære Samfund har gitt uttrykk for hele tiden, bl.a gjennom tidligere pressemelding, er hele denne saken underlig og det synes klart at alle bakenforliggende forhold fremdeles ikke er kommet frem. Hvorfor en plutselig, syv måneder etter at forholdet ble kjent, måtte sikte de tre og presse to av dem ut av jobbene sine forblir uforståelig.

Sjømilitære Samfund registrerer også at Forsvarsministeren på TV2 nyhetene 31. januar fremholder at det er helt klart at både Reksten og Grønningsæter har forbrutt seg mot det interne regelverket. Hvilket regelverk hun sikter til vites ikke pr i dag. Sjømilitære Samfund forventer imidlertid at både dette og alle øvrige alle forhold vedrørende denne saken nå gjøres kjent. I mellomtiden gratulerer vi de tre med frifinnelsene.

Åsmund Andersen President