logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
IMG 3875

Marineingeniørgruppen og arrangementskomiteen for årets Harlans seminar har gleden av å invitere til generalforsamling og det 42. Harlans seminar ved Solstrand Hotel & Bad i Os mandag den 2. og tirsdag den 3. november 2015.

Innkalling til generalforsamling i Marineingeniørgruppen sendes ut i egen forsendelse til medlemmene. Saker til generalforsamlingen må være Jostein Støldal (mig@sms1835.no) i hende innen 19.oktober. NB De som ikke er Marineingeniører deltar normalt ikke på generalforsamlingen, som skjer i forkant av seminaret NB.

Årets tema for Harlans seminar er ”Energibærere og miljøvern i skipsdesign, sensor- og våpenutvikling".

Seminaret er åpent for alle tjenestegjørende, både militære og sivile. I tillegg inviteres tidligere kollegaer og andre interesserte til seminaret.

Bidrag til finansiering av årets og fremtidige seminar mottas med takk.

Om Harlans seminar

Harlans Seminar ble første gang gjennomført i november 1973. Seminaret ble muliggjort ved at Ingeborg og Georg Harlan testamenterte store verdier til Sjømilitære Samfund. Den testamenterte gaven skal benyttes til videreutdannelse av marineingeniører. Det ble besluttet å benytte den årlige avkastningen til å arrangere faglig seminar for å understøtte alle marineingeniørene i tjenesten.

Seminaret er åpent, slik at næringslivet og interesseorganisasjoner deltar. Hvert år primo november har seminaret blitt arrangert ved Solstrand Hotel & Bad i Os kommune, 30 km sør for Bergen. Interessante tema, gode foredragsholdere og jevnt god oppslutning blant marineingeniørene har medført godt faglig utbytte samt at seminaret har oppnådd positivt omdømme såvel innenfor som utenfor Marinen og Kystvakten.

Kilde: Marineingeniørgruppen