logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Prisoppgave 2014

Sjømilitære Samfund utlyser prisoppgaver for 2014.Oppgavene bedømmes av en komite og belønnes iht gjeldende bestemmelser. Årets oppgaver har følgende tema:

Oppgave 1

Skjold-klasse korvetters unike plattformkonsept, slagkraftige våpenutrustning og effektive kommando- og kontrollsystemer tilsier at de har spesielle egenskaper som kampfartøyer ved operasjoner i kystnære farvann.

Oppgave: Foreta en vurdering av Skjold-klassens potensial for effektiv anvendelse i operasjoner over hele trusselspekteret. Vurder hvilken kompetanse besetningene må ha for å mestre de forskjellige operasjonene og for å sikre at Skjold-klassen kan brukes som et troverdig og effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel.

Oppgave 2

Avdelingsbefalsordningen er i dag under sterkt press.

Oppgave: Beskriv hvordan en fremtidig befalsordning bør utformes for å styrke rettigheter, muligheter og kvalitet for berørt befal til beste for personellet og Sjøforsvaret.

Oppgave 3

Configuration Items (CI) er de gjenstander i et materiellsystem man ønsker kontroll på og som styres gjennom konfigurasjonsstyring. For konfigurasjonsstyring skal være reell må dokumentasjonen som beskriver gjenstanden, være oppdatert og riktig.

Dersom det velges for mange CIer vil det kreve en meget godt bemannet organisasjon for å evne og holde informasjonsmengden oppdatert. Velges det færre CIer, har en mindre organisasjon mulighet til å håndtere konfigurasjonen. Velges det for få CIer, vil organisasjonen ikke ha tilstrekkelig informasjon til å holde systemene operative.

Skal FLO holde konfigurasjonen selv, og hva skal eventuelt settes bort til andre? Utsetting av konfigurasjonskontroll på et antall områder kan redusere presset på egen organisasjon, men det vil være dyrere å sette bort arbeid enn å gjøre det med egen organisasjon. Driftsorganisasjonen må velge hvilke CIer som skal være CIer under fartøyenes drift. Unnlater driftsorganisasjonen å skreddersy CI strukturen, ved å velge CIer ut ifra vedlikeholdsfilosofi og operativt behov, kan dette få store følger for organisasjonen

Oppgave: Riktig valg av konfigurasjonsenheter (CI) for drift av fartøy og valgets konsekvens for driftsorganisasjonen. Hvordan velge riktig og hvordan vil valgene påvirke evnen til vedlikehold og hvilken organisasjon FLO vil måtte ha?

Oppgave 4

Selvvalgt tema, men må ha relevans for Sjømilitære Samfund eller for Sjøforsvaret. Bedømmelseskomiteen avgjør hvor vidt levert besvarelse har den nødvendige relevans.

Frist for innsending er 1. september.