logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
EVAK 6538

Vi hadde seks saker vi mente var viktige for å styrke helseberedskapen og sivilt-militært samarbeid:

  1. Uklare forhold mellom sivilt helsevesen og militært helsevesen må bringes til opphør.
  2. Helsepersonell må forvaltes og ivaretas bedre.
  3. Sikkerhetsloven må rulles ut og sikkerhetskultur implementeres i helsevesenet.
  4. Sentral helseberedskapsledelse må harmoniseres med styringslinjer og beredskapsprinsipper.
  5. Styringsverktøy for beredskap må utvikles.
  6. Beredskap for legemidler og medisinsk utstyr må styrkes.

Den 20. april 2023 gjennomførte Helse- og Omsorgsdepartementet et elektronisk møte med frivillige organisasjoner som hadde levert skriftlige innspill. MSOF gav innspill og valgte å vektlegge følgende:

  1. Vi har ett helsevesen, ikke flere. Det offentlige helsevesen, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten, er også helsetjenesten for våre egne og våre allierte styrker når de er her i hele konfliktspekteret fra øvelse til full krig.
  2. Det er total mangel på en fastsettelse av ansvar, rolle og myndighet for det militære helsevesen. Dette må reguleres i lov dersom man ikke ønsker at sivil primær- og spesialist-helsetjeneste skal ha 100 % ansvar også for forsvaret og allierte i krig.

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF)

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF) er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Foreningen er et nettverk for stadig tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende sanitetsoffiserer i Sjøforsvaret. Les mer om undergruppen her.