logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Kongesalen 01

Fredag den 19. april 2013 ble Festsalen i Samfundet, Karljohansvern, gjenåpnet etter den grundige oppgraderingen som startet 23. januar. ”Kongesalen”, - på folkemunne, har blitt totalt strippet og dekorert på nytt slik den var ved bygningens oppførelse i 1883. Rehabiliteringsarbeidet ble utført av 5–8 spesialister innenfor gamle malingsteknikker under ledelse av Malermester Bratfoss. Sammen med lokale håndverkere, elektromontører og rørleggere har disse ført en hektisk tilværelse i snaut to måneder. Arbeidet er utført punktlig mht tid og pris, - med stor grad av ærekjærhet.

Kongesalen Foto: Helle K. Hagen AS Til den enkle og stilfulle seremonien 19.april møtte 55 personene med Fylkesmannen i Vestfold i spissen. De øvrige representerte ulike givere som har muliggjort dette store økonomiske løftet, og Vestfold fylkeskommune med kulturkompetanse. Fylkeskonservator Jørgen Solstad orienterte den lydhøre forsamlingen om hvordan det hadde vært kulturhistorisk mulig å gjenskape salen.

Det blir utarbeidet dokumentasjon som i større detalj beskriver prosjektet og markerer de helt nødvendige bidragsyterne.

Sjømilitære Samfund har forhåpninger om at flere ser seg anledning til å bidra til finansieringen av Hortens storstue, - som byens ordfører ved ulike anledninger har beskrevet bygningen. Den er registrert hos Riksantikkvaren som Verneverdig klasse I.

Bygningen ble oppført for midler samlet inn blant de 100 medlemmene i Sjømilitære Samfund rundt 1880. Bygningen har vært i samme eie hele tiden og blitt benyttet til bevertning og overnatting i 130 år i 2013.

Husstyret for Samfundsbygningen har nedlagt stor innsats under forberedelsene og gjennomføringen av prosjektet. Likeledes, - uttrettelige innsats fra vårt verdifulle vertskap i Samfundet, Hortens storstue. Vertskapet i Samfundet driver hotell og bevertning under navnet: SMS Hotelldrift AS og kan kontaktes: torill@smshotell.no eller telefon: 3303 9060.