logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
2013 2014 sms styret

Den 21. mars ble generalforsamling i Sjømilitære Samfund gjennomført med knappe 50 deltager. Selve generalforsamlingen ble gjennomført på tradisjonelt vis. Referat fra generalforsamlingen kan du lese her.

På billedet ser du sittende Visepresident kommandør Sigurd Smith (nyvalgt) President kommandør Anders Lekven (ikke på valg) og styremedlem kapteinløytnantLene-Beathe Dømbe (nyvalgt). Stående fra venstre: Varamedlem orlogskaptein Georg Jokstad (gjenvalg), varamedlem avdelingsdirektør Ivar Johan Knudsen (nyvalgt) og varamedlem løytnant Andreas Arvesen (nyvalgt). Ikke til stede: Styremedlem direktør Frode W Paulsen (gjenvalgt), styremedlem kommandør Terje H Nylund (ikke på valg), varamedlem orlogskaptein Claus Møgster (ikke på valg) og varamedlem fenrik Christina Pilar Grimstad (nyvalgt).