logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Den 8. mai 2009 Kl 1230 vil skulpturen Krigsmoderen av kunstneren Per Ung (f. 1933) bli avduket av forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Skulpturen skal avdukes på Nordnes, like nedenfor Fredriksberg festning som ble anlagt i 1666–67.

Krigsmoderen vil hedre alle mødrene som holdt hjemmefronten når en far og eller en sønn eller datter deltok i krigen.

Alle som ønsker å hedre krigens mødre og deres viktige innsats inviteres til å delta på avdukningen og danne en verdig ramme rundt arrangementet. Alle medlemmer av Sjømilitære Samfund oppfordres til å stille i uniform – vi bor i Marinebyen Bergen.

Ordfører Gunnar Bakke vi gi en lunch på Hotell Norge, for inviterte gjester, etter seremonien på Nordnes.

Bautakomiteen består av krigsseileren Ragnvald Hommen, G Grimen og admiral Egil Eikanger.