logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Screenshot 2022 10 14 at 11 59 08
Den kjernefysisk drevne krysseren Admiral Nakhimov ble trukket ut av tørrdokken ved Sevmash-verftet i Severodvinsk i 2020 for å fortsette oppgraderingen av skipet ved kai. Foto: Sevmash.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen innen Forsvarets høgskoler opplyser til Norsk Tidsskrift for Sjøvesen at oppgraderingen og moderniseringen av den atomdrevne missilkrysseren har pågått i mange år. Prosjektet er blitt forsinket flere ganger.

Skipet blir ferdig utrustet ved verftet ved Arkhangelsk i løpet av året eller tidlig neste år. Det vil da starte sjøprøver i Barentshavet eller Kvitsjøen. Fartøyet er planlagt å seile i Nordflåten.

Den kjernefysisk drevne krysseren er fullstendig opprustet i forhold til da det opprinnelig var nytt. Bare skroget er tilbake avdetegentlige fartøyet.

Skipet som er av den såkalte Kirov-klassen ble satt i tjeneste for Sovjetunionen i 1988, men har mellom 1999 og 2020 lagt i tørrdokk ved Sevmash-verftet i Severodvinsk sør for Arkhangelsk ved Kvitsjøen.

I mange år hadde russerne midler til bare å foreta mindre reparasjoner og utbe- dringer på skipet. Først i 2014 bevilget Forsvarsdepartementet i Moskva 50 milliarder rubler tilsvarende seks milliarder norske kro- ner til en fullstendig ombygging av krysseren.

Dobbelt så dyr

Arbeidet var planlagt ferdig i 2018, men utbedringene ble mer omfattende enn ventet. Når moderniseringen beregnes avsluttet ved årsskiftet 2022-2023 blir sluttsummen trolig nærmere 100 milliarder rubler som tilsvarer over 10 milliarder norske kroner

For denne summen vil Nordflåten få i hende et skip som er det klart mest slagkraftigste i Russlands marine. Det vil bare overgås av de største amerikanske hangarskipene med bevæpning.


Ståle Ulriksen peker på at for den nevnte milli- ardinvesteringen kunne russerne bygget flere mindre fregatter og korvetter. Han vil likevel ikke si at prosjektet er bortkastede penger på bakgrunn av senkningen av krysseren Moskva i Svartehavet i april i år.

- De to skipene er helt forskjellige. Moskva hadde på langt nær like sterk beskyttelse som Admiral Nakhimov vil få, understreker han. Dessuten er det ikke blitt offisielt bekreftet at Moskva ble senket av ukrainske Neptune- kryssermissiler. Skipet kan også ha sunket etter å ha gått på en mine, sier forskeren ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

Antakelser fra enkelte observatører om at store skip er i ferd med å bli utdatert i moderne sjøkrig på grunn av treffsikre angrepsmissiler, vil forskeren ikke slutte seg til. Han mener det hele er et spørsmål om sterk bevæpning til egen beskyttelse.

- Dette blir tilfelle med Admiral Nakhimov. Det samme er også situasjonen for de store amerikanske hangarskipene, understreker Ståle Ulriksen.

I Middelhavet

Den ombygde krysseren er det første av Kirov- klassen som russerne moderniserer som tung våpenbærer. Opprinnelig ble det bygget tre skip av fire planlagte i klassen.

Det fjerde, Pyotr Veliky eller Peter den store, ble fullført på et senere tidspunkt. Dette skipet regnes for øyeblikket som flaggskipet i hele den russiske marinen.

Utenom krysserne i Kirov-klassen har rus- serne bare to kryssere i Slava-klassen i drift. Det ene av disse, Marshal Ustinov, befinner seg i Middelhavet.

Skipet var på vei til Svartehavet. Den tyrkiske stengingen av Bosporus-stredet for ikke-tyrkiske krigsskip så lenge krigen i Ukraina pågår, gjør det umulig for det russiske skipet å komme til basen på Krim.

Nye fregatter og korvetter

I den gjeldende russiske flåteplanen er det ikke sagt noe om de øvrige skipene i Kirov-klassen skal oppgraderes som Admiral Nakhimov. I følge Forsvarsdepartementet i Moskva skal russerne innen 2027 bygge ti nye fregatter av Gorshkov-klassen og 14 nye korvetter av Steregushsij-klassen av overflatefartøy.

Om styresmaktene i Moskva ser seg råd til å oppgradere flere av de kjernefysisk-drevne rakettkrysserne gjenstår å se. Bare det ene prosjektet er sannsynligvis blitt opptil dobbelt så kostbart som planlagt.

Den 252 meter lange krysseren var i tjeneste i bare tre år før Sovjetunionen i 1991 gikk i oppløsning. De atomdrevne krysserne ble for store og dyre i drift i det politiske tøværet som fulgte i kjølvannet av datidens tilnærming mellom øst og vest.

Bare sporadisk var fartøyene å se på havet. I 1999 ble Admiral Nakhimov lagt i tørrdokk ved Sevmash-verftet.

Forsinket

Planen var at skipet skulle gjennom en del reparasjoner, men arbeidet kom aldri skikkelig i gang. Krysseren ble liggende ved verftet i årevis. Bare litt vedlikeholdsarbeid ble utført i disse årene.

Fire år etter at det endelige moderniserings- programmet var planlagt avsluttet i 2018, pågår det fortsatt utbedringer på krysseren. Fartøyet er blitt betydelig fornyet med moderne maskineri med to kjernefysiske reaktorer som gir det en toppfart på 32 knop og nesten ubegrenset rekkevidde, ny radio-teknikk og et skrog stappfullt av artilleri og missiler.

Administrerende direktør Mikhail Budnichenko ved Sevmash sier ifølge Tass at det ikke er tvil om at Admiral Nakhimov blir det mest slagkraftigste skipet i hele den russiske marinen.

Tung bevæpning

Den 28 000 tonn tunge krysseren får en beset- ning på 727 personer. Det blir bevæpnet med fire hypersoniske missiler av Tsirkon-typen. Det vil også være Onyx-antiskip-missiler og Kalibr-kryssermissiler om bord. Hovedvåpenet blir 20 P-700 Granit eller SS-N-19 Shipwreck missiler montert på dekk for skyting mot store overflatemål. Luftbeskyttelsen blir 12 S-300F utsky- tingsramper med 96 missiler og et par Osa -MA-batterier med 20 missiler hver.

Det antas at de nyeste S-300F-missilene mot luftmål har opptil 250 kilometers rek- kevidde. Videre blir det montert åtte 30 mm AK-630 hurtigskytende maskinkanoner som nærforsvarsvåpen

For flere av de nåværende våpnene er det innen få år planlagt utskifting med mer moderne materiell. Blant disse kan det komme opptil 60 av det nye hypersoniske Zirkon antiskip-missiler.

Til nærforsvar vil krysseren også ha automa- tiske 130 mm AK-130 hurtigskyts og ti 533 mm utskytingsrør for torpedoer og missiler mot skipsmål samt ramper med Udav-1 40 mm missiler mot undervannsfartøyer..

I tillegg blir rakettkrysseren utstyrt med en rekke forskjellige antiubåtvåpen. Om bord vil det også bli stasjonert tre Kirov Ka-27 helikoptre for krigføring mot ubåter. Admiral Nakhimov het opprinnelig Kalinin. Skipet ble omdøpt til sitt nåværende navn i 1992.