logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Ny bok v2

Sanitet er en vesentlig operativ disiplin som krever nær integrasjon i all sjømilitær virksomhet for å sikre effektivitet og operativ evne. Sjømilitære Samfunds Forlag har utgitt en ny bok.

Boken omtaler etableringen av og historien til Sanitetsinspektoratet i Sjøforsvaret i 1994. Boken gir også bakgrunn for sanitetstjenesten og strekker seg frem til i dag. Boken er forfattet av orlogskaptein og historiker Max Hermansen.

Flere bokutgivelser under Sjømilitære Samfund´s: Forlagsvirksomhet