logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund er overbevist om at et allsidig og kapabelt Sjøforsvar er nødvendig for Kyststaten og Den maritime nasjonen Norge.

Den kalde krigen tok slutt for ca 17 år siden, - det har de aller fleste fått med seg. Imidlertid, så sent som i desember 2003 hevder nåværende Forsvarssjef i en kronikk at Russland må tilpasse seg Vest-Europas økonomiske regime hvis de skal ha håp om å reise seg igjen.

Forutsetningene har allerede endret seg. I hvilken grad er dette gjenspeilet i grunnlagsdokumenter for Forsvars Politisk Utvalg og Forsvarsstudie 07? Les vår nye brosjyre om Norges sjømilitære kapasiteter her.

Sjømilitære Samfund tar gjerne i mot synspunkter og korreksjoner til dette promoteringsdokumentet for et velfungerende og allsidig Sjøforsvar.