logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Flaggkommandør (R) Jens-Jørgen Jensen overtar som redaktør av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen fra og med nummer 6, 2007 og frem til foreningens generalforsamling.

Redaktøren kan kontaktes på epost: jjjensen@online.no og telefon 926 91 877.