logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Konferansen arrangeres hvert annet år.

Hensikt og målsetning med konferansen er å utarbeide handlingsprogram for de kommende to årene.