logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
93131971

Sjømilitære Samfund støtter opp om utgivelsen av et sammendrag av Tromsøs betydning som marineby og for forsvaret av den store og viktige nordlige landsdelen gjennom 200 år.

Kommandørkaptein Finn Tørjesen har tidligere utgitt tre hefter som har omhandlet spesielle hendelser i perioden. Nå har han inkorporert viktige deler av disse heftene i en mer helhetlig fremstilling av utviklingen i perioden. Med glimt fra Pomorhandelens betydning, via Vinterkrigen, Den andre verdenskrigen, Den kalde krigen og frem til dagens situasjon. Nord-Norges største by, - forlatt av Forsvaret.

Målsettingen er at boken skal presenteres i Tromsø i forbindelse med markeringen 7.juni 2014 av Sjøforsvaret gjennom 200 år.

Status 5.mai:

Manuset er sendt til trykking og er på 175 sider. Boken forventes levert i slutten av mai.

Det endelige omslaget er ferdig produsert i nydelig marineblått: