logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Sms corvettene

Sjømilitære Samfund argumenterte i forbindelse med siste langtidsplan (LTP) at en marine kun bestående av fem fregatter og fire undervannsbåter ikke vil kunne levere tilstrekkelig effekt.

Dette syn er nå forsterket både på grunn av tapet av KNM Helge Ingstad, men også av den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen. Både NATO og Forsvarssjefen fremhever behov for marinefartøyer i nord som ledd i at Norge er NATO i nord.

Forsvarets Forskningsinstitutt peker på fire konseptuelle retninger som mulig tilnærming til ny LTP. Disse er: krisehåndtering, nektelse, kontroll og alliert samarbeid. Korvettene vil være en god kapasitet ved alle disse retningene. Dette representert ved tilstedeværelse, stor mobilitet, kompetanse og langtrekkende våpen. Korvettene vil bidra til både taktisk og politisk handlefrihet så lenge som de er i drift.

Korvettene er nå en viktig del av Sjøforsvaret og de er fullt operative. En opprettholdelse av planen om å utfase korvettene i 2025 vil uvegerlig føre til nedprioritering og svekkede ytelser. I dag er korvettene meget operative og kampklare. Korvettene må sikres nødvendig vedlikehold og oppgradering slik at de fortsatt er relevant også etter 2025.

Norges geostrategiske situasjon tilsier at korvettene må videreføres inntil de er erstattet av fremtidige overflate kampfartøyer.

Tekst er sendt i brevform til:

Stortingets utenriks- og forsvarskomite