logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
NH 90 KV Senja Ha CC8 Akon Kj C3 B8llmoen Forsvaret

Hensikten med dette notatet er å belyse den dramatiske økningen av Forsvarets kapasitet for nasjonal krigsberedskap som vil være mulig med økning av forsvarsbevilgningen til 2% av BNP innen 2024.

Budsjettmessig vil økningen i 2024 utgjøre vel 1/3 av bevilgningen for 2017 eller ca. 17 mrd. kr. En slik økning av bevilgningen vil muliggjøre mer enn en dobling av de operativt tilgjengelige styrkene i Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt skape større robusthet og tilgjengelighet i Hæren. Videre vil økningen muliggjøre betydelige forbedringer i kvalitet og utholdenhet i alle forsvarsgrenene.

Nils Holmes notat danner et solid grunnlag for debatten om forsvar frem mot Stortingsvalget.

Les notatet her:

På vei mot et realistisk krigsforsvar