logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Prisoppgaver2008

Bedømmelseskomiteen, bestående av admiral Torolf Rein, kommandørkaptein Sigurd Smith og undertegnede har imidlertid kommet frem til at vi ønsker å belønne to av dem med såkalt hederlig omtale. De to besvarelsene har følgende titler

Den første er skrevet av vårt medlem, fenrik Johnny Grøneng Aase. Han er i dag reserveoffiser etter å ha tjenestegjort i Sjøforsvaret fra 1991 til 1998. Siden september 2004 har han arbeidet ved universitetet i Calgary, Canada hvor han har utviklet og testet partikkeldetektorer for vitenskapelige satellitter og raketter. Tre slike satellitter skal skytes opp i 2010 for å foreta de til nå mest detaljerte målinger av jordens magnetfelt. Han sier at jordens magnetpol, som i de siste 3-400 årene har ligget nord i Canada, nå beveger seg raskt ut i Polhavet og er på vei til Sibir – kanskje noe Sjøforsvaret burde bekymre seg for?

Den andre oppgaven er skrevet av ett av våre mer sentrale medlemmer, flaggkommandør Hans Christian Helseth. Helseth er godt kjent for de fleste og skulle vel ikke behøve noen ytterligere presentasjon.

Begge tildeles diplom og gavesjekk på kr 5.000.