logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Hardt Styrbord

Sjømilitære Samfunds Forlag har utgitt en meget interessant bok; Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie. Boken er artikkelbasert med ni artikler;

  1. Orlogsskipet Gøteborgs forlis ved Island i 1718
  2. Flåteranet i 1807 og kanonbåtkrigen
  3. Bataljen ved Alvøen 15. mai 1808
  4. En tysk ubåtoffisers skrytebilder i Første Verdenskrig
  5. Nøytralitetsvakt og krigsflyving fra Skattøra ved Tromsø
  6. Tyske M/S Seattle - Kystartilleriets ukjente offer
  7. Hurtigruteskipet Miras krigsforlis - en studie i fabrikkering av krigsproaganda
  8. Et siste minne fra Motor Launch 210
  9. Norske e-fartøy mot russerne i nord

Boken er redigert av orlogskaptein og historiker Max Hermansen, noe som borger for kvalitet. Hardt Styrbord er i tilnærmet A4-format, er rikt illustrert og på 192 sider.

Boken egner seg udmerket til julegave, og kan bestilles direkte fra forlaget, og koster da kr 238 + kr 55 i porto og ekspedisjon, men kun kr 55 i porto og ekspedisjon om du bestiller flere bøker. Rask levering!

Epost: maxjarl@hotmail.com eller SMS til 93497836.