logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Eee copy

All informasjon om arrangementet kommer her.

Oppdatert 4. juli 2022.

DAG 1 - Torsdag 22 september (0900 – 1645)

Tid Tema/Aktivitet Navn
0800 - 0900 Flaggheis og innsjekking
0900 - 0910 Seminaråpning ved president Sjømilitære Samfund Kommandør (P) Heidi Krøke
0910 - 0915 Administrativ informasjon
0915 - 0930 Velkommen ved Bergen ordfører Rune Bakervik (A)
0930 - 0950 FSI-Industrien/utstillere presenteres Adm. Dir. Torbjørn Svensgård
0950 - 1020 Pause/industrimesse

SESJON 1: Strategiske premisser og forutsetninger

Moderator: Hedda Langemyr Daglig leder UTSYN – forum for utenriks og sikkerhet

Tid Tema/Aktivitet Navn
1020 - 1050 Norge som NATO i Nord samt internasjonale interesser og forpliktelser Statssekretær FD
Bent-Joacim Bentzen
1050 - 1140 US - UK - NATO maritime perspectives and strategy – priorities and Norway’s role Key note speaker TBD
1140 - 1240 Lunch/industrimesse
1240 - 1255 En verdensorden knaker i sammenføyningene: Hvordan skal Norge navigere et Europa i krig? Statsviter
Asle Toje
1320 - 1345 Helhetlig havforvaltning – vårt beste verktøy for å sikre «Good order at sea» Direktør
Jan-Gunnar Winter
1345 - 1430 Paneldebatt om:
Hva er de nye strategiske premisser og forutsetninger
Asle Toje, Jan-Gunnar Winter Fiskeridirektør
Frank Bakke Jensen
1430 - 1500 Pause/industrimesse

SESJON 2: Effekten av fellesoperasjoner i det maritime domenet, cyber og space

Moderator: Gjert Lage Dyndal sjef ops NAOC, MPhil, PhD

Tid Tema/Aktivitet Navn

1500 - 1515

«Nytt fra Fronten» - Et dagsaktuelt innslag fra havet - Ubåt sjefens dilemma KK Stian Sandløk
Sjef UVB/NK UVB tjenesten
1515 - 1630 Rundebordspanel om:

Krigføring. Fellesoperasjon/samvirke vs multidomene operasjoner. Hvordan utnytte domenene Cyber og Space.

Genmaj Tonje Skinnarland,
Sjef FST-O

Genmaj Inge Kampenes,
Tidligere sjef CYFOR

KAdm Ole Morten Sandquist,
NK FOH

Ass. forskningsdirektør Karl Erik Olsen,
Forsvarets Forskningsinstitutt

1630 - 1800 Pause/industrimesse
1800 - 2100 Mottagelse og festmiddag i Håkonshallen, Bergenhus Hedersgjest: leder utenriks og forsvarskomiteen
Ine Eriksen Søreide
DAG 2 – Fredag 23 september (0830 - 1430)

Tid Tema/Aktivitet Navn
0830 - 0845 Åpning dag 2/administrativt
0845 - 0910 «Nytt fra Fronten 3» - Et dagsaktuelt innslag fra havet – Kystvakten trygger Norges verdier OK Bjørn Amundsen.
Sjef KV Harstad/
Skvadronssjef Ytre Kystvakt

SESJON 3: Forsvarskommisjonen 2022

Moderator: Førsteamanuensis FHS/SKSK Åse Østensen

Tid Tema/Aktivitet Navn
0910 - 1000 Hvordan skal Forsvaret, og konkret Sjøforsvaret, best anvendes for å understøtte norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Ekspedisjonssjef FD II, Avdeling for sikkerhetspolitikk Henning Vaglum
1000 - 1030 Pause/industrimesse
1030 - 1120 Hva tjener Norge på Forsvarets utøvelse av Sjømakt OK Tor Ivar Strømmen Forsker, Doktorgradsstipendiat
1120 - 1145 Om Forsvarskommisjonen og innledning til paneldebatt Knut Storberget, Statsforvalter, kommisjonenes leder
1145 - 1245 Lunch/industrimesse
1245 - 1345 Paneldebatt om:
  • Hva skal forsvares - Sjøforsvarets rolle
  • Betingelser for mottak av forsterkninger i krig
  • Betydningen av stridsmoral, trening og øving
  • Hvordan sikre en troverdig sjømilitær styrke
I panelet representanter fra:
  • Forsvarskommisjonen
  • Embetsverket/FD II
  • Akademia om krigens krav
  • Sjøforsvaret
  • Rederiforbundet
  • Forsvarets Forskningsinstitutt
1345 - 1420 Hva betyr dette for forsvaret i det maritime domenet Kadm Rune Andersen,
Sjef Sjøforsvaret
1420 - 1430 Seminaravslutning Kom (P) Heidi Krøke,
SMS President