logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Bergenhus i skumring
Bergenhus i skumring. Foto: Forsvarsbygg

Sjømakt seminaret 2024 skal holdes 19. og 20. sep ved Hotell Radisson Blu Royal på Bryggen. Det vil være både faglig tungt og sosialt avansert, med hele næringen involvert.

Middag vil bli arrangert i Håkonshallen, Bergens største storstue etter stor suksess ved forrige seminar.

Seminaret vil ta for seg utfordringene knyttet til norsk suverenitet og sjømakt i en betydelig endret sikkerhetspolitisk situasjon. Med krig i Europa og naboland som tidligere har vært nøytrale som nå melder seg inn i NATO, er det en tid med store endringer.

Sjømaktseminaret vil forsøke å belyse de strategiske utfordringene, med spesielt fokus på det maritime. Kysten, havet og det maritime spiller en avgjørende rolle for norsk sikkerhet og velstand.

Seminaret vil også se på den totale maritime sektoren, med Sjøforsvaret som en viktig, men ikke eneste, aktør. Fremtidig teknologi og utvikling vil også være tema, sammen med viktigheten av personell, kompetanse og samarbeid for suksess i Sjøforsvaret og den maritime sektoren.