logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Sjmaktseminar 2012 norsk sjmakt marinens rolle

Målgruppen for seminaret spenner fra politiske beslutningstagere, - via personer som mener at Norge trenger et velfungerende Sjøforsvar for å håndheve norske interesser og trygge de store havområdene som nasjonen har påtatt seg ansvaret for, - til offiserer og andre som har sitt daglige virke i – eller tilknyttet Sjøforsvaret.

Admiral Torolf Rein, tidligere forsvarssjef, ble utnevnt til æresmedlem i Sjømilitære Samfund.