logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Seleksjon av personell til Sjøforsvaret av Flaggkommandør Thomas T. Wedervang, Sjef Sjøforsvarets skoler.

Seleksjon av hvem som skal få starte på en utdanning kan ha mye å si for hvordan Forsvaret og Sjøforsvaret utvikler seg fremover. Det er gledelig at det er mange flere søkere enn det er plasser til utdanning i Forsvaret, men hvordan selekterer vi de beste for Sjøforsvaret? Hvordan tilpasses utdanningssystemet den stadig endrede situasjonen om bord? Er Kysteskadren, Kystvakten og de andre avdelingene som mottar ”produktet” fra SSK fornøyd og hva har de evt. å utsette? I noen tilfeller må man innse at feil person er selektert inn til utdanningssystemet i Sjøforsvaret eller at de ikke lever opp til de kravene som stilles. Hvordan foregår da eksklusjon?

Det blir servering av egg og bacon. Påmelding innen torsdag morgen her. Fulltegnet!

Med venlig hilsen

Joakim Brevigh Nilsen, Aktivitetsutvalget