logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømaktseminaret planlegges gjennomført 2–3.september 2010, Ulvik i Hardanger. I 2010 markerer Sjømilitære Samfund at det er 175 år siden foreningen ble grunnlagt i Fredriksvern, - for den yngre garde mer kjent under navnet Stavern. Markeringen blir synliggjort også under konferansen.

Planleggingsarbeidet for gjennomføringen av sjømaktseminar nr 12 er i full gang.

Hensikten med denne lille notisen er å informere om tidspunktet, slik at de som ønsker å delta, kan merke seg dette.

Målgruppen for seminaret spenner fra politiske beslutningstagere, - via personer som mener at Norge trenger et velfungerende Sjøforsvar for å håndheve norske interesser og trygge de store havområdene som nasjonen har påtatt seg ansvaret for, - til offiserer og andre som har sitt daglige virke i – eller tilknyttet Sjøforsvaret.

Det er regelmessig behov for oppdatering om den sikkerhetspolitiske situasjonen i norske havområder. Dessuten trekkes situasjonen i Sjøforsvaret frem og, dessuten, - inntrykk fra norsk forsvarsrelatert industri. Med andre ord, viktige faktorene for å avverge at konfliktnivået i våre havområder stiger ukontrollert.

Dersom tiden tillater dette, kan det være aktuelt med en vurdering av situasjonen i Somalia i forhold til norske marineoperasjoner i området. Våre kolleger utfører der en viktig oppgave som også er en krevende balansegang for de involverte.

Ikke å forglemme eller forakte, - sjømaktseminaret har ved alle anledninger blitt verdsatt for sin sosiale funksjon.

Bjørn Krohn Generalsekretær