logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Etter at Sjømilitære Samfund nå er antatt som medlem, er det 70 medlemsforeninger i Folk og Forsvar. Folk og Forsvars formål er å arbeide for fred, frihet og demokrati. Dette ved å:

  1. Informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget.
  2. Fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig.
  3. Skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte.

I denne sammenheng tilbyr Folk og Forsvar enkeltmedlemmer i medlemsorganisasjoner å delta på studieturer til blant annet Brussel, Wien, New York og Svalbard. Folk og Forsvar er en landsomfattende organisasjon med hovedkontor i Oslo. Sjømilitære Samfunds hovedstyret vurderer det dit hen at det er relativt begrenset fokus på sjømilitære anliggender i regi av Folk og Forsvar. Hovedstyret håper at innmeldelsen av Sjømilitære Samfund vil bidra til å rette opp dette.

Folk og Forsvars webside: www.folkogforsvar.no

S E Kvalvaag Visepresident SMS