logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund gjennomfører ordinær kontaktkonferanse i tiden 25–27.februar 2009.

Konferansen gjennomføres hvert annet år. Det er denne gangen påmeldt 32 personer, sivile og militære medlemmer. Disse spenner i grad fra fenrik til flaggkommandør og pensjonister.

Konferansen behandler tema som

Det legges opp til et tett faglig program med noe tid til sosialt samvær på sen kveldstid.

Generalsekretæren

Sjømilitære Samfund Logo