logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund gjennomfører ordinær kontaktkonferanse i tiden 25–27.februar 2009.

Konferansen gjennomføres hvert annet år. Det er denne gangen påmeldt 32 personer, sivile og militære medlemmer. Disse spenner i grad fra fenrik til flaggkommandør og pensjonister.

Konferansen behandler tema som

Det legges opp til et tett faglig program med noe tid til sosialt samvær på sen kveldstid.

Generalsekretæren