logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Sjømilitære samfund bygg

Jubileet har blitt markert på mange måter i året som har gått. Den 3. desember ble jubileet markert med vår tradisjonelle stiftelsemiddag i Samfundsbygningen på Horten. Arrangementet var meget vellykket med stor deltagelse.

Presidenten, kommandør Anders Lekven, holdt presidentens sedvanlige tale om Sjømilitære Samfunds tilstand.

Det var ”Plan for utvikling av den nye norske krigsflåte” som var bakgrunnen for etableringen av Sjømilitære Samfund den 4. desember 1835. Sjømilitære Samfund har gjennom sin 175 års historie aktivt bidratt med utforming av Sjøforsvarets struktur.

Foreningens tidsskrift, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, ble etablert i 1882 etter anmodning fra Stortinget. Stortingsrepresentantene ønsket alternativ informasjon fra offiserskorpset, uavhengig av tjenestevei.

Sjømilitære Samfund skal være et forum og en pådriver for Sjøforsvarets interesser. Det har Sjømilitære Samfund vært i 175 år, til glede for mange og irritasjon for noen, og slik må det være.