logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
SMS slips og sjal

Sjømilitære Samfund har anskaffet slips og sjal for salg til medlemmene.

Begge deler er merket med “Sjømilitære Samfund 175 år”.

Hver artikkel koster kr 150,- porto inkludert.

Bestilles fra generalsekretæren per epost.