logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
HD 1192 23 02 2015 23 02
KNM Glimt på tokt i Nord-Norge februar 2015. Korvetten seiler inn til Honningsvåg. Foto: Forsvaret

Det må gjennomføres tiltak for å styrke operativ evne og sikre bedre utnyttelse av den eksisterende kampstruktur. Nødvendige kompetanse for å kunne motta og drifte eventuelle nye kapasiteter i fremtiden må sikres. Tiltak for å øke beredskap, klartider og kampkraft må bli hovedsatsingsområder.

Det er viktig å nå starte arbeidet med å planlegge Marinens framtidige struktur. Sjøforsvaret må samtidig gis betingelser for å drifte og få oppgradert fregattene. Det må holdes en høy operativ standard på korvettene til de skal avløses. Minerydderne må sikres høy operativitet frem mot mottak og drift av nye systemer. Kontrakt må inngås på anskaffelse av nye undervannsbåter.Med hilsen
Bjørn Egenberg
Kommandør (P)
President SMS