logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Vi noterer at Regjeringen vektlegger betydningen av god evne til å utføre sjømilitære operasjoner langs kysten og til havs. Men for at dette skal bli annet enn talemåter må Marinens evne til å føre strid i kystsonen styrkes betydelig. Følgende momenter i LTPen må derfor adresseres i den videre behandling av planen:

Minemottiltakskapasiteten bør imidlertid styrkes betydelig, slik at den står i rimelig forhold til oppgaven som er å holde farvann åpne dersom allierte forsterkninger skal kunne mottas, og etterforsyninger på kjøl skal kunne framføres.

SMS konstaterer at Forsvarets stridsevne i forhold til en potensiell motstander fortsatt reduseres. Den forventede styrkingen av Forsvaret utsettes og uteblir delvis. Pålegget om effektiviseringsgevinst forverrer dette bildet ytterligere. For Sjøforsvarets del svekkes evnen til å beherske og holde kontroll på egen kyst.

SMS anbefaler at

Det tar svært lang tid å anskaffe nye strukturelementer og å få på plass personell med riktig kompetanse. Med tanke på hvor fort det sikkerhetspolitiske bildet endrer seg må Forsvaret være stort nok og godt nok til å ha en avskrekkende effekt og ta opp kampen dersom dette ikke lykkes. SMS har blant sine medlemmer en rekke svært kompetente og erfarne marineoffiserer. Vi utdyper gjerne dersom noe skulle være uklart eller ytterligere informasjon ønskes.