logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
12792231 581246782044014 7271309153463818632 o

Sjømilitære Samfunds medlemmer oppfordres til å studere årets oppgavetekster og deretter gi seg i kast med en prisoppgave man brenner for. Besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen.

Oppgave 1 – Nordisk forsvarssamarbeid

Deling av militære kapasiteter mellom de små landene (nordisk samarbeid), - en reell mulighet eller politisk retorikk? Eller en måte å beskytte egen militærindustri? Historikken om dette tema i Norden viser ikke gode resultater. Er tanken mer realistisk i dag?

Oppgave 2 - Kystens betydning for forsvaret av Norge i det 21. århundre

Kysten som styrkemultiplikator, - har kjennskap til og utnyttelse av kysten fremdeles betydning, eller har moderne våpen gjort kystsonen irrelevant?

Drøft hvordan vi bør innrette vårt Sjøforsvar, gitt realitetene i dagens budsjettnivå og den teknologiske prisstigningen.

Oppgave 3 - Kapasiteter som utgangspunkt for strukturering av Sjøforsvaret

Sjøforsvarets struktur har hittil i hovedsak blitt utformet ved å erstatte fartøyer med mer moderne fartøyer av samme slag. Er dette den riktige tilnærming ved utforming av strukturen hvis målet er et sjøforsvar med maksimal stridsevne med de midler som blir stilt til rådighet? Kom med forslag om hvilke kapasiteter et effektivt og troverdig sjøforsvar bør ha. Drøft på fritt grunnlag hvilken type strukturelementer som er best egnet for å oppnå den ønskede kapasitet.

Oppgave 4 - Selvvalgt tema

Definer en problemstilling som er relevant for Sjøforsvaret eller Sjømilitære Samfund ihht motto: «For Sjøforsvarets tarv og utvikling».

Komiteen kan på forhånd svare på hvor vidt en oppgavetittel anses være relevant. Kandidater henvender seg til generalsekretæren som anonymt formidler til komiteen.
Epost: gs@sms1835.no

Bedømmelse

Besvarelsene bedømmes og inndeles i 4 klasser:

  1. Klasse belønnes med gullmedalje og 20.000 kroner
  2. Klasse belønnes med sølvmedalje og 15.000 kroner
  3. Klasse belønnes med hederlig omtale og 5.000 kroner
  4. Klasse henlegges

Bedømmelseskomiteen består av

Følgende bedømmelseskriterier legges til grunn


NB: Ytterligere informasjon finner du i lommealmanakken til Sjømilitære Samfund,

Lover for Sjømilitære Samfund - § 9 Prisoppgaver.


Administrativt

Besvarelsen skal skrives på norsk og ikke tidligere ha blitt fremstilt for bedømmelse i andre fora. Med det menes at oppgaven gjerne må bygge på tidligere arbeider, men at innholdet må være vesentlig endret og oppgaven gitt ny tittel for å unngå forveksling.

Prisbelønte besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen.

Besvarelsene skal være anonyme og merket med et motto. Lukket navnekonvolutt med samme motto vedlegges. Oppgaven skal ikke overstige 15 sider.

Besvarelsene sendes:

Sjømilitære Samfund, Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen
Frist: 1.september 2016.