logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Gjelsten Roald ny
Foto: Gjelsten Roald

Artikkel beskriver den utviklingen Marinen har gjennomgått etter murens fall, og spør om dagens styrkestruktur er utstyrt og trent for å møte utfordringene 2016 kan by på. Er de nødvendige byggeklossene på plass, slik at dagens marine i samvirke med aktuelle samfunnsinstitusjoner, Kystvakten og resten av Forsvarets kampavdelinger kan fylle sin tiltenkte rolle enten det er i fredstid, når væpnet konflikt truer eller i krig?