logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Vinaften3

For de av dere som ikke var klar over det så har Sjømilitære Samfund et godt skjult eksklusiv arrangement. En gang i halvåret arrangeres det Vinaften for medlemmene i Sjømilitære Samfund og alle har anledning til å melde seg på. På grunn av kapasiteten på arrangementet så er det kun et tjuetalls personer som får anledning til å delta i halvåret. Prinsippet som gjelder: de første som melder seg på får også plass.

I år har aktivitetsutvalget tatt grep for å gjøre dette arrangementet mer tilgjengelig ved å flytte det inn til Sverresborg i sentrum. Håkan Mårtensson og Trond Sjursen er ildsjelene som står for eksklusiviteten i de utvalgte vinene og de ferske råvarene. En vinaften i Sjømilitære Samfund handler nemmelig ikke bare om vin. I tillegg til å smake på gode viner i flere prisklasser tilberedes det også en eller flere små retter som passer til vinene. Dette setter vinen inn i en større sammenheng. Under hele seansen forklarer Håkan og Trond hvordan tingene henger sammen i tillegg til å ta i mot gode innspill fra deltakerne.

Følg med på nettsiden for å få med deg når våren sin vinaften arrangeres og når påmeldingen åpner. Også denne tar vi sikte på å arrangere på Sverresborg i Bergen sentrum.

Joakim Brevigh Nilsen Leder aktivitetsutvalget