logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Kontreadmiral Dedichen

Det var mange som hadde møtt opp for å høre på Sjef Forsvarets Høgskole Kontreadmiral Louise Dedichen på frokostforedraget 21 oktober på Sjaluppen, Haakonsvern. Tittelen på foredraget var; Forsvarets Høgskole “Professional Relevance & Academic Excellence”. Det ble avholdt et svært interessant og glimrende foredrag og tilhørerne fikk god informasjon om alle de ulike sidene ved Høgskolen.

Det at Forsvarets Høgskole nå er akkreditert til å gi Mastergrad medfører at utdanningen er under en kontinuerlig kvalitetssikring, noe som påvirker det faglige innholdet ved skolen i positiv retning. Dedichen påpekte under foredraget at høgskolen også legger stor vekt på å samarbeide med det operative miljøet i Forsvaret. Blant annet gjennomfører skolen felles øvelser med FOH. Dette medfører at de klarer å være en relevant utdanning.

Det som muligens ikke var så kjent for tilhørerne er at Forsvarets Høgskole også gir et utdanningstilbud til soldatene. Det å oppfordre soldatene til å ta studiepoeng mens de er inne til tjeneste er et satsingsområde. Høgskolen fokuserer imidlertid ikke bare på de militære men lager også kurs for videreutdanning av de sivile i Forsvaret. Videre fremhevet Dedichen hvilken viktig forutsetning forskning og utvikling (FoU) er for hennes virksomhet og det ble vist til en rekke områder som regnes som skolens kjernefelt og videre satsningsområder.

Mot slutten av foredraget ble veien videre og skolesjefens mål listet opp. Noen av disse kan nevnes; styrke samarbeidet med det operative miljø, fokus på omstilling og nytekning, endre aldersstrukturen på studentene og være i bresjen for likestilling i Forsvaret.

Etter foredraget ble det en interessant diskusjon hvor særlig spørsmålet om når en ung offiser kan forvente å få fullført en mastergrad vakte engasjement. Mange mente nok at tilbudet om mastergrad kommer noe sent sammenlignet med det sivile samfunn. Det ble også diskutert hvorfor ikke Forsvaret klarer å øke sin kvinneandel på tross av at det har vært et satsningsområde i mange år.

Et strålende foredrag sammen med deilig egg og bacon gjorde dette frokostforedraget til et høydepunkt!

OK Eli Cathrin B. Hope, Aktivitetsutvalget SMS