logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Styret

i SMSMARSTRAT består av tre medlemmer som velges årlig på faggruppens generalforsamling.

Fra 2024 utgjøres styret av:

  • Leder - kontreadmiral (p) Jan Sommerfelt-Pettersen
  • Nestleder - kommandør (p) Åsmund Andersen
  • Sekretær - kommandør (p) Geir Flage

Kontakt faggruppen: marstrat@sms1835.no

Oversikt over tidligere tillitsvalgte kommer i vårt arkiv.