logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund inviterer til middagsforedrag på Sjøkrigsskolen torsdag 10. mars kl 1500

Tema: Russland og nordområdene

Med signeringen av delelinjeavtalen er en langvarig uoverensstemmelse i norsk-russisk nordområdepolitikk endelig blitt avklart. Betyr dette at nordområdene nå utelukkende vil være preget av stabilitet, gjensidige interesser og et godt samarbeid, eller er det fremdeles uavklarte forhold som kan komme til å prege nordområdepolitikken i årene som kommer?

Sjømilitære Samfund ønsker å sette lys på det som er Norges definerte strategiske interesseområde. Tematikken bygger på frokostforedraget ved FFI i desember, men blir ytterligere spisset inn ved å se konkret på nordområdenes betydning i russisk forsvars-og sikkerhetspolitikk. Målsetningen er å kunne diskutere og reflektere over utviklingen i nordområdene og hvordan dette kan påvirke Sjøforsvarets virksomhet nå og fremover.

For å tilrettelegge et arrangement som kan nå flere av våre medlemmer, så vel tjenestegjørende som ikke tjenestegjørende, legges dette arrangementet til ettermiddagen. Vi starter opp klokken 1500 og avslutter 1700 med en påfølgende middag i spisemessen på Sjøkrigsskolen for dem som har anledning. Sjømilitære Samfund dekker middagen for påmeldte.

Innledere: Forsker Kristian Åtland (Forsvarets Forskninginstitutt) og flaggkommandør (P) Jacob Børresen

Sted: Inge Steenslands auditorium, Sjøkrigsskolen, KL 1500–1700 med påfølgende middag den 10. mars 2011. Antrekk: valgfritt

Møt opp og bidra til en vellykket faglig ettermiddag!