logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Forsvarssjefens fagmilitaere rad

Forsvarssjefens har presentert sine fagmilitære råd. For Sjøforsvaret er det få endringer, men for Hæren og Luftforsvaret varsles det betydelige justeringer i dagens struktur og kapasiteter.

Forsvarssjefen skriver dog at "det i løpet av relativt kort tid nødvendig å ta stilling til en videreføring av ubåtkapasiteten og nye helikopterbærende fartøyer til Kystvakten, da disse etter hvert faller for levetiden."