logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Inntrykk etter fire ar i moskva

Flaggkommandør Geir Osen har tilbrakt de siste fire årene som forsvarsattache for Norge i Russland.

Han har sittet i hjerte av Russland, Moskva, og har lært vår nabo i øst å kjenne på en måte svært få andre i vårt land får anledning til. Tirsdag 15. november gav FKOM Osen et svært spennende foredrag i Sjømilitære Samfund om sine inntrykk fra Moskva.

Russland er verdens største land, de er størst på eksport av gass og nummer to i verden på eksport av olje. Hele 60 prosent av Russland sin eksportinntekt er basert på olje og gass. I flere år har Russland hatt en økonomisk vekst noe som helt naturlig har ført til en vekst i statlige budsjetter, herunder også forsvarsbudsjettet. FKOM Osen gjorde et poeng av at blant alle Russland sine naboer så er Norge det minste problemet de ser for seg. Norge og Russland har et godt politisk samarbeid og har gjennom historien løst utfordringer på en konstruktiv måte.

Enigheten om delelinjen er et godt eksempel på dette gode forholdet og et eksempel Osen tok opp hvor han selv var til stede når viktige milepæler i prosessen ble nådd. Å være forsvarsattache innebærer en svært variert hverdag men sentrerer seg rundt tre hovedgjøremål: 1) Bilateralt samarbeid, 2) Sende relevant informasjon hjem til Norge og 3) Informere om Norge og norske standpunkter

Det siste punktet forklarte FKOM Osen mer i detalj og la vekt på den enorme internasjonale kontaktflaten man har som forsvarsattache, også til land utenfor det man faktisk tjenestegjør i.

Osen fokuserte også en god del på utfordringer som Russland har. Den utbredte korrupsjonen, for eksempel blant offentlige tjenestemenn og statlige ansatte. Dette er et stort problem i Russland. Fenomenet skaper forakt hos vanlige folk, og kampen mot korrupsjon er et prioritert område hos Medvedjev og Putin. Mangelen på pressefrihet og eksempler på dette illustrerte Osen godt og var noe som bekreftet inntrykket mange i salen hadde. Rent forsvarsmessig så oppdaget Russland store utfordringer blant annet i kommando og kontroll regimet sitt under Georgia krigen, noe som nå er under utbedring gjennom den russiske forsvarsreformen.

De fremmøtte i Gravdal denne tirsdagen fikk et velholdt og oppdatert foredrag om Russland og deres forhold til Norge. FKOM Osen kom med informasjon og skildringer som ikke alltid kommer like tydelig frem i media i tillegg til å svare godt på en rekke spørsmål. Dette er kjennetegn ved Sjømilitære Samfund sine foredragsaftener og debattaftener og vil også være det i fremtiden.

Avslutningsvis gratulerer aktivitetsutvalget og Sjømilitære Samfund FKOM Geir Osen med ny stilling som sjef for NATO-delegasjonen i Moskva hvor han tiltrer i april 2012.

Joakim Brevigh Nilsen, Leder Aktivitetsutvalget