logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Operativ status

Sjømilitære Samfund har skrevet et brev til Forsvarsminister, Leder Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité og Forsvarssjef med tittel Sjøforsvaret mot operativ status. I brevet gir Sjømilitære Samfund innspill til de utfordringer Sjøforsvaret står overfor, spesielt de viktige, men krevende leveranser fra Forsvarets Logistikkorganisasjon og ikke minst Generalinspektørens manglende myndighet som er til hinder for en solid og troverdig personellpolitikk i forsvarsgrenen. Brevet kan du lese her.

Sjøheimevernets ledelsesstruktur

Sjømilitære Samfund har skrevet et brev til Forsvarsminister, Leder Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité og Leder for Landsrådet for Heimevernet om Sjøheimevernets ledelsesstruktur. Forsvarssjefens Fagmilitære råd anbefaler Sjøheimevernets kommandostruktur avviklet. Sjømilitære Samfund mener at operativ fleksibilitet blir svekket og at kommandolinjene blir mer komplisert med forslaget. Endringen medfører ingen økonomisk gevinst og vil også medføre at Sjøheimevernet som organisasjon får en mindre tydelig profil. Brevet kan du laste ned her.