logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Krigsskolenes eksistens

Det intense arbeid som utføres før Forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd pr 1.oktober 2015, er meget omfattende. Alle sider av virksomheten har kommet under lupen.

Samtidig har Forsvarsministeren oppnevnt en Ekspertgruppe som leverte sin innstilling 28.april. Om ikke dette skal være nok, – konsulentselskapet McKinsey leverte i mars måned også en rapport bestilt av Forsvarsdepartementet.

Alle disse rapportene og arbeidet som gjennomføres , skaper selvsagt en rykteflora av dimensjoner. I denne floraen og i presentasjoner og diskusjoner, blant annet i regi av Sjømilitære Samfund, har aktører fremstått som svært kritiske til krigsskolenes eksistens. Ved å slå sammen krigsskolene eller avvikle dem totalt kan penger spares, men hva sitter da nasjonen igjen med av fagmilitær offiserskompetanse? Saken engasjerer ikke minst kadettene ved Sjøkrigsskolen. Derfor er brevet underskrevet av presidenten i elevorganisasjonen Valkyrien i tillegg til presidenten Sjømilitære Samfund.

Sjømilitære Samfund finner Sjøkrigsskolen så viktig for Sjøforsvaret at brevet vedlagt her, er sendt Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fredag 26.juni 2015.

Følg med også mens du nyter sommeren!

Bjørn Krohn
Generalsekretær