logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Img 2333

Stortinget har ikke endelig fastlagt når LTP kommer til sluttbehandling. Det antas at Utenriks og Forsvarskomiteen skal ferdigbehandle proposisjonen i begynnelsen av november.

Fremtidens Forsvar besluttes politisk i noen få uker fremover nå. Alle medlemmer anmodes om å engasjere seg - Vær med å påvirk ved å spre SMS budskap til alle som kan trenge det.

Se: Leserinnlegg