logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Marinejegerkommandoen
Foto: Forsvaret

Den 24 august var Sjømilitære Samfund, ved President Sigurd Smith og leder SMS faggruppe strategi Trond Grytting i åpen høring i Stortingets Utenriks og forsvarskomite. SMS fremførte våre hovedkommentarer til langtidsplanen for Forsvaret og i den påfølgende spørsmålsrunden fikk Sjømilitære Samfund flere spørsmål. Våre utdypende svar kan leses i linkene under:

Oversendelsesbrev til UF komiteen
Overflateoperasjoner
6 ubåter i strukturen

Kystjegerkommandoen